• info@iyigunnakliyat.com.tr
  • Belediye Nakliyeciler Terminali G Blok No:1 Gebze KOCAELİ
  • +90 262 641 21 25
Hakkımızda
Kategoriler3
Hakkımızda
TİO BELGESİ
TİO Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki BelgesiNeden Taşıma İşleri Organizetörlük Belgesi olan şirketlerle çalışmalıyız ?Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi (TİO) taşıma organizatörlüğü yapan şirketler için zorunludur !Karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösteren, gerçek veya tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren firmaların Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi alması zorunludur.Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi (TİO) olan şirketlerin sağladığı yeterlikler ;Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma işleri organizatörlüğü yapabilmek için 150.000 TL Yetki Belgesi harcı ödemeiş, En az 300.000 TL öz sermayeye sahip, Şirket bünyesinde uluslar arası Üst Düzey Yönetici (UDY3) belgesine sahip profesyonel yöneticiler çalıştırıyor olması ile Uluslararası ve Yurtiçi Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu modlarında taşıma işleri organizatörlüğü yapma imkanı verTaşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi (TİO) olmayan organizasyonlardaki cezalar nelerdir ?26 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen TİO Yetki Belgesine sahip olmadan Taşıma İşleri Organizatörlük faaliyeti gerçekleştirenlere her tespit halinde 15.000 TL (on beş bin Türk Lirası) idari para cezası uygulanmaktadır. 13 ncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ilgili Üst Düzey Yönetici tarafından alınması gereken ÜDY belgesinin mevcut olmaması durumunda 2.000 TL (İki bin Türk Lirası) yine aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca istihdam edilen ilgili Orta Düzey Yöneticilerde bulunması gereken ODY Belgesinin mevcut olmaması halinde , 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) idari para cezası kesilmektedir. Bakanlık, işletmenin 8 inci ve 13 üncü maddelerde istenilen mali ve mesleki yeterlilik şartlarındaki eksikliklerin tespiti üzerine verilen 6 ay eksiklik giderme mühleti sonunda da kendisinden kaynaklanan nedenlerle yerine getiremeyeceğini tespit etmesi halinde yetki belgesini iptal eder 16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası) 16 ncı maddenin onuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası) 16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası)
HAKKIMIZDA
Yönetim ve üretim fonksiyonlarının etkin, verimli ve müşteri odaklı çalışmasını sağlamak üzere kurulmuş olan kalite yönetim sistemimiz, tüm firma çalışanlarının katılımı ve yönetimin desteğiyle toplam kalite yönetimi hedefine ulaşılmasında temel taş görevini üstlenmektedir. Tam müşteri ve personel memnuniyetini sağlamak, Sıfır kusur yüzdesi ile ürün üretmek düşüncesi politikamızdır.
VİZYON - MİSYON
İYİGÜN NAKLIYAT müşteri, çalışan ve tedarikçi memnuniyetini en üst düzeyde tutarak kalite standartlarında ürün ve hizmetler sunmayı benimsemiştir. Bu doğrultuda müşterileri, çalışanları, tedarikçileri için sürekliliği, güvenirliliği tercih eden, topluma ve çevreye duyarlı bir kurum olmak temel hedefimizdir. Müşterilerimiz için farklılık yaratmak, bizden beklentilerine ürünlerimizin, çalışanımızın ve hizmetimizin kalitesi ile karşılık vermek temel ilkemizdir.

Toplam 3 kayıt arasından , 1 ile 3 arası gösteriliyor.