• info@iyigunnakliyat.com.tr
  • Belediye Nakliyeciler Terminali G Blok No:1 Gebze KOCAELİ
  • +90 262 641 21 25
H1 BELGESİ
Kategoriler3
H1 BELGESİ
H Yetki Belgesi ; Komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kisilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :

H1 Yetki Belgesi ; Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara verilir.
H1 Yetki Belgesi Başvurusu :

80.000.000.000.TL.katı ve süresiz banka teminat mektubu
20.000.000.000.TL.lık işletme sermayesi kendi adına nakliye faturası kesemez
Belge harcı : 4.000.000.000.TL
 Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
 Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
 Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 F2 yetki belgesi için, en az 1, en fazla 10 adet B1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması,
 Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
 Bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunması,