• info@iyigunnakliyat.com.tr
  • Belediye Nakliyeciler Terminali G Blok No:1 Gebze KOCAELİ
  • +90 262 641 21 25
BELGELER
Kategoriler3
Kaliteler
TİO BELGESİ
TİO TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YETKİ BELGESİNEDEN TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZETÖRLÜK BELGESİ OLAN ŞİRKETLERLE ÇALIŞMALIYIZ ?Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi (TİO) taşıma organizatörlüğü yapan şirketler için zorunludur !Karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösteren, gerçek veya tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren firmaların Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi alması zorunludur.Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi (TİO) olan şirketlerin sağladığı yeterlikler ;Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma işleri organizatörlüğü yapabilmek için 150.000 TL Yetki Belgesi harcı ödemeiş, En az 300.000 TL öz sermayeye sahip, Şirket bünyesinde uluslar arası Üst Düzey Yönetici (UDY3) belgesine sahip profesyonel yöneticiler çalıştırıyor olması ile Uluslararası ve Yurtiçi Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu modlarında taşıma işleri organizatörlüğü yapma imkanı verTaşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi (TİO) olmayan organizasyonlardaki cezalar nelerdir ?26 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen TİO Yetki Belgesine sahip olmadan Taşıma İşleri Organizatörlük faaliyeti gerçekleştirenlere her tespit halinde 15.000 TL (on beş bin Türk Lirası) idari para cezası uygulanmaktadır. 13 ncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ilgili Üst Düzey Yönetici tarafından alınması gereken ÜDY belgesinin mevcut olmaması durumunda 2.000 TL (İki bin Türk Lirası) yine aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca istihdam edilen ilgili Orta Düzey Yöneticilerde bulunması gereken ODY Belgesinin mevcut olmaması halinde , 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) idari para cezası kesilmektedir. Bakanlık, işletmenin 8 inci ve 13 üncü maddelerde istenilen mali ve mesleki yeterlilik şartlarındaki eksikliklerin tespiti üzerine verilen 6 ay eksiklik giderme mühleti sonunda da kendisinden kaynaklanan nedenlerle yerine getiremeyeceğini tespit etmesi halinde yetki belgesini iptal eder 16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası) 16 ncı maddenin onuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası) 16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası)
K1 BELGESİ
  K Yetki Belgesi Nedir ?  Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre türlere ayrılır. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :  
H1 BELGESİ
H Yetki Belgesi ; Komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kisilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :H1 Yetki Belgesi ; Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara verilir.H1 Yetki Belgesi Başvurusu :80.000.000.000.TL.katı ve süresiz banka teminat mektubu20.000.000.000.TL.lık işletme sermayesi kendi adına nakliye faturası kesemezBelge harcı : 4.000.000.000.TL• Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)• Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri• Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)• Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.• Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)• F2 yetki belgesi için, en az 1, en fazla 10 adet B1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması,• Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .• Bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunması,

Toplam 3 kayıt arasından , 1 ile 3 arası gösteriliyor.