• info@iyigunnakliyat.com.tr
  • Belediye Nakliyeciler Terminali G Blok No:1 Gebze KOCAELİ
  • +90 262 641 21 25
TİO BELGESİ
Kategoriler3
TİO BELGESİ

TİO Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi


Neden Taşıma İşleri Organizetörlük Belgesi olan şirketlerle çalışmalıyız ?

  • Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi (TİO) taşıma organizatörlüğü yapan şirketler için zorunludur !

Karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösteren, gerçek veya tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren firmaların Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi alması zorunludur.
  • Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi (TİO) olan şirketlerin sağladığı yeterlikler ;
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma işleri organizatörlüğü yapabilmek için 150.000 TL Yetki Belgesi harcı ödemeiş, En az 300.000 TL öz sermayeye sahip, Şirket bünyesinde uluslar arası Üst Düzey Yönetici (UDY3) belgesine sahip profesyonel yöneticiler çalıştırıyor olması ile Uluslararası ve Yurtiçi Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu modlarında taşıma işleri organizatörlüğü yapma imkanı ver
  • Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi (TİO) olmayan organizasyonlardaki cezalar nelerdir ?

26 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen TİO Yetki Belgesine sahip olmadan Taşıma İşleri Organizatörlük faaliyeti gerçekleştirenlere her tespit halinde 15.000 TL (on beş bin Türk Lirası) idari para cezası uygulanmaktadır. 13 ncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ilgili Üst Düzey Yönetici tarafından alınması gereken ÜDY belgesinin mevcut olmaması durumunda 2.000 TL (İki bin Türk Lirası) yine aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca istihdam edilen ilgili Orta Düzey Yöneticilerde bulunması gereken ODY Belgesinin mevcut olmaması halinde , 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) idari para cezası kesilmektedir. Bakanlık, işletmenin 8 inci ve 13 üncü maddelerde istenilen mali ve mesleki yeterlilik şartlarındaki eksikliklerin tespiti üzerine verilen 6 ay eksiklik giderme mühleti sonunda da kendisinden kaynaklanan nedenlerle yerine getiremeyeceğini tespit etmesi halinde yetki belgesini iptal eder 16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası) 16 ncı maddenin onuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası) 16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası)